Bereikbaar op

Telefoonnummer: 0321-321807

Adres: Bloemenzoom 35

Postcode: 8255 KM

Plaats: Swifterbant

Blessure preventie

Blessure preventie

Voorlichting speelt een zeer belangrijke rol bij de blessurepreventie. Veel sporters zijn onwetend over de oorzaken en provocerende factoren van sportletsels.
Met de regelmaat van de klok moet aan de sportbeoefenaren aan sporttechnisch kader en aan besturen van sportverenigingen, verteld worden, welke factoren in belangrijke mate bijdragen tot het ontstaan van sportletsels
Een recent uitgevoerd survey-onderzoek "Ongevallen in Nederland" komt tot een schatting van 2,7 miljoen sportblessures per jaar. Om een duidelijk inzicht te krijgen in het aantal sportblessures, moet de sportblessure goed gedefinieerd worden. Als een voetballer rugklachten heeft, is dit dan een sportblessure? Spreekt men bij een recreant die gaat trimmendie na een aantal dagen stopt omdat hij pijn in de benen krijgt, van een sportblessure? Indien men een goede definitie van de sportblessure geeft, zal het aantal sportblessures per jaar nog aanzienlijk groter zijn. Een aantal onderzoekingen hebben uitgewezen, dat maar liefst 70% van de blessures voorkomen had kunnen worden. Voorwaarde is dan wel dat de begeleiding optimaal is en dat de sportman verantwoording wordt bijgebracht voor de gezondheid van zijn eigen lichaam, maar ook voor de gezondheid van het lichaam van andere sportbeoefenaren. Blessurepreventie is het gezonde lichaam gezond te houden. Het lichaam (bewegingsapparaat) moet beoordeeld en behandeld worden als het nog gezond is. In het algemeen wordt pas behandeld, als het kwaad al is geschied, er wordt dan behandeld op basis van een blessure.

Overbelastingen sluipen vaak langzaam in. Er is nog geen duidelijke blessure, maar de eerste signalen zijn er wel, doch deze worden niet of nauwelijks onderkend. Onderzoek, advies, massage, herstelbevorderende oefenstof en maatregelen zijn hier dan geïndiceerd.
Het aanpassen van het bewegingsapparaat aan de sportbelasting is een "must"
Over het mechanisme van het ontstaan van sportblessures zijn nog een groot aantal vragen onbeantwoord. Mogelijke oorzaken zijn interne, persoonsgebonden (endogene)factoren. Bijvoorbeeld, hoe bouw ik mijn training verantwoord op? Of waarom krijg ik last van mijn achillespees bij het hardlopen? En externe, omgevingsgebonden (exogene) factoren. Deze laatste hebben meer te maken met de keuze van het materiaal en schoeisel en hierbij spelen kleding, bodemgesteldheid en klimaat ook een belangrijke rol.
Blessurepreventie is het totaal aan maatregelen die je kunt nemen, om schade aan de gezondheid ten gevolge van sportbeoefening te voorkomen.
Bij blessurepreventie is het belangrijk de reeds genoemde persoonsgebonden (endogene) factoren en de omgevingsgebonden (exogene) factoren optimaal op elkaar af te stemmen. Als belasting (exogeen) afgestemd wordt op de belastbaarheid (endogeen) kan theoretisch gezien nauwelijks een blessure ontstaan.
Door de belasting groter te maken dan de belastbaarheid wordt de belastbaarheid van het lichaam vergroot en zie je aanpassingen in het gehele lichaam. Belangrijk is wel, dat je het lichaam steeds kans geeft om zich te herstellen. Want belasting en herstel is een functionele eenheid. Bij het sporten blijkt vaak dat de belasting te hoog is en dat hierdoor blessures heel langzaam binnen sluipen.